Welkom bij

Wereldwinkel Sittard

Cape Winelands Biosphere Reserve is een firma in Zuid-Afrika zonder winstoogmerk dat de activiteiten van de Cape Winelands Biosphere Reserve beheert.

Door middel van crowdfounding probeert men internationale en locale bewustwording te creëren  van de natuurlijke reserves en fondsen bij elkaar te krijgen voor eco-educatieve uitstapjes. Het project wordt uitgevoerd met medewerking van de One Planet Foundation in Amersfoort, Nederland.

Doelen:
a)  Voorzien in praktische manieren om conflicten rond het gebruik van land op te lossen en het beschermen van biologische diversiteit
b) Creëren van gelegenheden om ideeën te delen over educatie, recreatie en toerisme die het  duurzaamheidsprobleem aanpakken.
c) Meewerken aan thematische projecten in relatie tot agricultuur en klimaatsverandering
d) Mensen en culturen wereldwijd verbinden en informeren over hoe in harmonie te leven met de natuur en elkaar.

Eén van hun projecten is: ‘Peoples food forests’.

Voedselzekerheid is in veel delen van de Cape Winelands Biosphere Reserve en het omringend gebied niet gegarandeerd en in feite in sommige gebieden, weet tot 70% van de bevolking niet of zij ‘s avonds iets te eten hebben. Dit geldt niet alleen voor landelijke gebieden maar ook voor de steden.
Werkeloosheid, overbevolking en gebrek aan eductatie spelen een rol bij deze onzekerheid. De CWBR  heeft als doel hier iets aan te doen door middel van educatie zodat de mensen in staat zullen zijn voor eigen hun voedselvoorziening te zorgen.