Welkom bij

Wereldwinkel Sittard

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

Stichting Global Exploration

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. SGE neemt dan ook het organisatorische gedeelte van het gezamenlijke project tussen scholen voor haar rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. Xplore is een project georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Global Exploration, in samenwerking met een twintigtal middelbare scholen, die een langdurig partnerschap aangaan.
Hun motto is: “Together one World!” Tijdens een drie weken durende stage maken de leerlingen van middelbare scholen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale leeftijdgenoten, en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen.
De totale duur van het Xplore traject is een geheel jaar. Na afloop zullen de jongeren hun verhaal vertellen aan 150 geïnteresseerden in Nederland om zodoende een groter draagvlak binnen Nederland te creëren.